Vilka köpta mediekanaler tror partierna är bäst för just dem?


Så var valdebatterna i full gång och den 9e september ska vi alla vara med och välja vilka som ska styra landet de närmsta fyra åren. Många uttrycker att det aldrig varit så spännande inför ett val på grund av Sverigedemokraternas ökande antal röster.

Men, vi är inte här för att analysera hur det kommer gå i valet. Det vi tycker är intressant är om partiernas medeinvestering påverkar antalet röster på samma sätt som reklam driver till ökad försäljning.

Vi har kollat på medieinvesteringar inför valen genom åren och jämfört dem med valresultatet. Låt oss titta lite på hur det har sett ut under valen 2006, 2010 och 2014.

MEDIER


Det huvudmediet partierna genomgående haft som favoritkanal är helt klart utomhus.

Här har man generellt lagt mest pengar, vilket knappast undgått någon.

Landsortspress och Storstad Morgon har genom åren legat tvåa och trea efter Utomhus.

När det 2010 blev tillåtet med TV-reklam inför val seglade TV direkt upp på fjärde plats bland favoritkanalerna. I valkampanjen 2014 knep sedan TV tredjeplatsen från Storstad Morgon och investeringen i TV som ökade till det dubbla mot föregående val.

Lite trevande internetinvesteringar började också ske inför valet 2010, och även om investeringen ökade med det dubbla till 2014 var det ändå en väldigt liten del av de totala medieinvesteringarna (ca 14%). Vi kan anta att det ser annorlunda ut inför valet 2018.
MEST OCH MINSTSocialdemokraterna är det parti som genom året investerat mest i media inför valen. De ökade sin medieinvestering något 2010 och var då också snabba på bollen att ta in TV som kanal. De lade sedan mer pengar i just TV som blev deras huvudmedium 2014, även om den totala investeringen minskade något.

Vänsterpartiet är de som lägger minst på sin medieinvestering, (om vi räknar bort Sverigedemokraterna som 2006 & 2010 lade väldigt lite på köpta kanaler) och det enda parti som minskat sin investering för varje val sedan 2006.

Vänsterpartiet har haft Storstad Morgon som huvudkanal men bytte strategi helt i valet 2010, då de istället gick mer i Lokal TV och Landsortspress. Möjligen trodde de inte på att Lokal TV var till någon hjälp, eftersom tog bort den helt till valet 2014.


Socialdemokraterna gick ned några procentenheter mellan 2006-2010 och behöll sedan samma siffror till 2014. Vänsterpartiet höll samma valresultat genom alla tre valen, trots minskade medieinvesteringar.

SJUNKER SJUNKER


Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är de som trendat nedåt i sina valresultat under den här perioden.

Alla tre partierna spenderade lika mycket pengar 2010 på medieköp som de gjorde i valet innan, men ökade på rejält under 2014. Centern med så mycket som 88%.Kan detta varit ett försök att vända den nedåtgående trenden?

Partierna har fokuserat på samma kanaler men investerat olika mycket i varje. Centern och Kristdemokraterna föredrog Landsortspress 2006, och medan Centern ökade sin närvaro där till 2014 så sänkte Kristdemokraterna sin istället och gjorde som Liberalerna, som hade Utomhus som huvudmedium.