Vem ska köpa din produkt?

Med ett nystartat bolag är det mycket man måste tänka på, och en av de viktigaste frågorna är självklart vem som ska köpa din produkt/tjänst. Att definiera din kundkrets, dvs din målgrupp, är ett första steg till en lyckad marknadsföring.

Det bor idag 7,6 miljoner människor i åldern 16–80 i Sverige, och det finns flera sätt att definiera vilka av dessa som är din målgrupp. Det är vanligt att man delar in i olika kategorier utifrån demografi, så som ålder, kön, inkomst, religion osv. Nackdelen med demografiska variabler är att bara för man har samma kön och ålder så betyder det inte alltid att man har samma beteende, vare sig vad det gäller konsumtion eller media.

Man kan också skapa sina målgrupper efter vilka värderingar de har, och det ska vi titta lite kort på. Det finns många värderingsgrupper, och vi har valt att fokusera på de fem största.


Äventyraren


Äventyraren har en strävan att utvecklas och definierar sig genom sina upplevelser. De är först med att prova nya produkter och tjänster, och är intresserade av sporter, äventyr, meditation, andra länders kulturer och resor.

När vi tittar på var man når dem med sin marknadsföring, så är de överrepresenterade på internet och i fackpress.Medvetna


De medvetna lever efter sina värderingar, och det är viktigare att det man gör känns meningsfullt än att tjäna pengar. De är intresserade och miljön, mänskliga rättigheter, och värderar plikttrogenhet och trohet.

De Medvetnas föredragna medium är morgontidning och TV-play kanaler.


Uttryckande

De uttryckande har självförverkligande som målsättning, de följer modetrender och ser hög lön som ett kvitto på framgång. De är gärna först med att sticka ut i sin sociala krets och är inte så intresserade av omvärldsfrågor.

Vill du nå de Uttryckande fångas de enklast av utomhusreklam och all form av online reklam.Traditionella

De traditionella värdesätter kontinuitet och är rätt tillfreds med sig själva och sitt liv. De är minst aktiva av de fem grupperna, och hobbies handlar ofta om att läsa böcker, baka och trädgårdsarbete. De Traditionella når du effektivast genom att synas i morgontidningar och reklamutskick.

Lugna

Den sista gruppen är de lugna. De sätter nytta före nöje och undviker tydliga ställningstaganden avseende värderingar. De tycker om det lokala och välbekanta och har främst fokus på sig själv och de sina. Vill man vända sig till de Lugna ska man synas främst i TV och den lokala morgontidningen.När man använder värderingsmodeller för att definiera sin målgrupp får man dessutom tydliga riktlinjer på hur marknadsföringen ska vara formulerad för att vara relevant hos mottagaren.