Större annonser ger högre effekt!

Updated: Jul 11, 2018

Det är ingen nyhet att det är fler personer som uppmärksammar en annons om den är ”stor”. Det har vi sett inom flera mediekanaler. Inom print har RAM genomfört tusentals annonsmätningar som sammanfattat ger uppslagsannonsen högst observation. Mest effekt per krona ger dock helsidesannonsen. Detta format ger relativt högst utväxling storlek mot de effektvariabler som mäts i RAM. Vi ser att fler personer ser en större annons men också att tiden man spenderar på varje annons ökar med storleken. Att fler ser är viktigt men att de också spenderar mer tid ger en högre effekt på de variabler man vill mäta som köpintresse, gillande eller att man agerar på något sätt.


Vad gäller utomhusreklam ser vi också att större format får högre obsvärden. Viktigt att ta in är vad som är ett större format. En definition skulle kunna vara: av allt jag ser just nu är det svårt att inte se just den här annonsen. För utomhus blir avståndet till ytan avgörande. På vilket avstånd kommer jag att se denna utomhusreklam? Vad ser jag utöver den?


Bilden är i från https://visualart.com/en/dooh-network/pricelist/


I en tidning blir uppslag det största standardformatet. Det finns inget annat att se än just denna uppslagsannons.

Nu har vi även digital reklam utomhus och inomhus. Standard är här fem sekunders spot. Räcker det för att skapa minnesspår och ökat intresse? Skall repetition vara det som ökar effekten?

Många verkar tro det och det har till och med startat en reklambyrå som endast gör 5-sekunders spotar. Jag är skeptisk. Man tror att vi är så stressade att vi inte hinner med att se något som är längre i tid.


Reklam på TV tar alltid upp hela rutan (i de allra flesta fall). Det man har här att spela på är längden och då hur länge man kan få tittarna att se hela TV-spoten. En TV-kampanj blandar oftast längre och kortare spotar och det blir svårt att mäta enstaka enheter. Uppfattas spoten relevant kommer en längre spot att ge mer effekt än en kortare. Det finns undantag. Är det ”rea på systembolaget” klarar man sig med en kortare spot.

Intressant nu att man sett samma effekt inom digital annonsering. Google gör sina Adwordsannonser omkring dubbelt så stora. De tester man har gjort visar att klickfrekvensen ökar med 20%. Inte alls konstigt. Mera konstigt att de inte har kommit på det tidigare. Ett exempel från en landsortstidning i Skåne där man varje år sålde annonser i sin tryckta tidning till en detaljhandlares årliga utförsäljning. Detaljhandlaren klagade på minskad effekt och färre människor i butiken. Tidningen kompletterade då den tryckta annonseringen med en så kallad take over på tidningens hemsida. Detta annonsformat tar alltså över hela skärmen. Effekten ökade markant och detaljhandlare var nöjd.

En större annons har större chans att bli sedd. Den har också större chans att anses som mera viktig. Uppfattas den som mera viktig ja då ökar intresset att agera. Det finns en underliggande association mellan större format och bättre kvalitet på de produkter som annonseras. Mottagaren tolkar omedvetet detta som "eftersom de syns så mycket måste det vara något bra som de annonserar". Sara Rosengren skriver om att bygga reklamkapital. Att skapa värden som mottagarna sparar och använder när beslut skall tas. Större format bidrar till detta. Och. Reklamkapitalet är långt viktigare än ett högt obsvärde.Vi avslutar med en kampanjrekommendation:

Jag rekommenderar att man ska lägga en större andel på större annonsformat. Förläng och mixa kampanjen med mindre format. De mindre formaten kommer att synas då de kommer efter de större på grund av igenkänningen. Använd alltid olika typer av medier för att nå våra olika sinnen. Repetera lagom så att mottagarna inte tröttnar. Var närvarande under längre perioder för att minska risken att bli bortglömd. Svårare än så är det inte att göra en bra kampanj. Lycka till!
Av Thomas Juréhn

Källa: Sara Rosengren, Reklamkapital – en förbisedd tillgång