Ska vi bestämma oss för en bra lågkonjunktur?


Det sägs att låg och högkonjunkturer går i cykler och så är det bara.

Eller är det verkligen så?


Det som påverkar om det är hög eller lågkonjunktur är hur vi konsumerar varor och tjänster.

I högkonjunktur har många ett arbete och man är villig att spendera på sitt boende och övrig konsumtion. Nu säger ”förståsigpåarna” att det börjar bli dags att dra åt svångremmen och börja spara så att man är rustad för sämre tider.


Vad är det som händer om alla börjar spara? Jo såklart kommer företagen att gå sämre och behöva avskeda och ibland lägga ned. Att spara i ett större perspektiv driver alltså mot en lågkonjunktur. Vad är det som styr? Som alltid är det våra känslor som styr i alla beslut vi tar. När det blir många med samma oroliga känslor ja då får vi definitivt lågkonjunktur.


Vad händer om vi tänker tvärtom. Nu har vi chansen. Många är försiktiga och då öppnas det upp för oss som tror på oss själva. Lite som en idrottsman; jag kan vinna om jag bara satsar. Det är bevisat i tidigare lågkonjunkturer att för de som satsar är det betydligt enklare att lyckas då konkurrensen är mycket lägre. Det första företagen drar ned på i en lågkonjunktur är marknadsföring.


Vår rekommendation är att behålla sin marknadsstrategi. Detta ger en högre share of voice som möjliggör en högre marknadsandel! En förhoppning är att många företag tänker så. Då kommer vi att få en riktigt bra lågkonjunktur.Smart Company

Av.Thomas Juréhn

thomas.jurehn@smartcompany.se

268 views0 comments

Recent Posts

See All