Effekten av att annonsera i tidskrifter är högre nu!

Updated: Jul 13, 2018

I det större perspektivet har det hänt mer på mediemarknaden under de senaste 5 åren än vad som har hänt de 100 åren innan. Dramatiskt minst sagt. För två år sedan tog vi fram data från RAM som påvisade att annonsering i dagspress är mer effektiv då jämfört med fem år tillbaka. 19% mer effektiv då vi endast tog fram data av hur många som observerat annonser. Nu har vi gjort samma jämförelse för tidskrifter. Resultaten är inne på samma linje. Allt utom två parametrar har blivit mer effektiva. Observationen har ökat från 48% år 2012

till 52% år 2017. Hela 8500 annonser har undersökts av RAM under åren 2012-2017.

Det finns data för 2018 som stärker detta fortfarande men vi har valt att ta bort dessa för att undvika säsongsvariationer.

Vad är det som har förbättrats mest?





Topp 5 lista över de största förbättringarna 2018.

  1. Känslomässig reaktion +31%

  2. Ny information +28%

  3. Noggrannhet +24%

  4. Positiv +21%

  5. Originell +19%


Vad är det som har hänt? Har reklambyråerna blivit bättre på att kommunicera känslor?

Det verkar så. Har tidskrifterna nu fått mer anpassade annonser? Det verkar så.


Är det lättare för läsarna att ta till sig annonserna? Det verkar så.

Vilka parametrar har då fått sämre effekt 2017 jämfört med 2012?

  • Söka mer information -5%

  • Besöka försäljare -6%



Ingen jättedramatik men dock ett tecken på en förändrad värld. Tidskrifter fungerar bättre på lite längre sikt och någon omedelbar försäljningsökning på grund av en enstaka annons är inte det som händer – även om det är det som alla annonsörer vill ha.

Det finns fler intressanta lärdomar i detta material. Hör av er då till oss nedan!





Thomas Juréhn, Smart Company Staffan Hulthen, RAM

Thomas.jurehn@smartcompany.se staffan.hulten@rampanel.som