Alla kan väl göra en undersökning?


Fler och fler upptäcker värdet med att förstå de man vill kommunicera med, vare sig det är en organisation som pratar med sina medlemmar, en tidning med sina prenumeranter eller ett varumärke med sina köpare. Att göra egna undersökningar istället för att använda sig av generell statistik ger tydligare riktlinjer hur man bättre kan anpassa sin kommunikation mot de man vill nå, och kanske dessutom få FLER medlemmar, prenumeranter eller köpare.

Så hur gör man en undersökning? Det är egentligen fel fråga. Alla kan göra en undersökning, det är bara att ställa frågor och samla in svar. Men hur gör man en undersökning där man får ut information som man kan använda för att skapa förbättring? Att bara få veta vad folk tycker räcker inte, vi måste ta reda på varför de tycker så, utan att på något sätt påverka hur de svarar i enkäten. Det är först då man får ut information som kan göra skillnad.

Här kommer några saker som är bra att tänka på:

Målsättning

Vad är målsättningen med undersökningen? Först när vi vet det kan vi ta fram frågor som leder oss mot det målet. Vanliga målsättningar kan vara att t.ex. öka antalet läsare av en tidning, få reda på vad medlemmar i en organisation tycker den skulle kunna göra bättre, eller man kanske behöver beslutsunderlag att visa upp för chefer/ledning. Det finns otaliga målsättningar och steg 1 är alltid att gå till botten med vad man egentligen är ute efter. Att få reda på åsikter är aldrig en målsättning, det är vad åsikterna ska användas till som man vill få fram här.Olika referensramar hos de som svarar

Förutom målsättningen finns det fler saker att ta hänsyn till när man formulerar sina frågor. En viktig faktor är att de som svarar på frågorna har olika referensramar. Det betyder t.ex. att om vi frågar om deltagarna tycker att de äter nyttigt kanske både de som äter sallad alla dagar i veckan och de som äter tårta alla dagar i veckan svarar ja. Vi måste därför definiera frågan så att svaren inte styrs av värderingar.

Vi kan istället fråga hur ofta man äter en viss typ av mat, så kan vi sedan själva avgöra om vi tycker att de är nyttiga eller inte.
Tid & rum

När man frågar om tid och rum blir det också viktigt att svarsalternativen är tydliga. Om vi på frågan hur ofta man äter viss mat använder svarsalternativen ofta, ibland, sällan, så har vi åter problemet med att de som svarar kan ha olika åsikter om vad som är ”ofta” eller ”sällan”. Väljer vi istället tydliga svarsalternativ som 1 gång om dagen, 1 gång i veckan, varannan vecka, osv får vi jämförbara svar.Positivt ställda frågor och nyanserade svarsalternativ

Rent psykologiskt är det enklare för de som svarar att hålla med än att säga emot, så när du ställer frågor som handlar om värderingar och åsikter ska du undvika ja eller nej som svarsalternativ. Till exempel frågan ”Tycker du att ekologisk mat är prisvärd?” och frågan ”Tycker du att ekologisk mat är för dyr?” kan båda få felaktig övervikt mot positiva svar. Frågan ”Hur prisvärd tycker du att ekologisk mat är?” med alternativen mycket prisvärd, ganska prisvärd, inte så prisvärd, inte prisvärd alls, gör att vi undviker att man bara håller med för sakens skull och får också med nyanseringar som kan vara viktiga vid analysen.Förklarande frågor:

Hur du formulerar en komplicerad fråga kan också styra hur man svarar. Till exempel frågan:

”De flesta nordiska länderna överväger att ingå avtal om att minska sin köttkonsumtion med 30% fram till 2020, är du för eller emot att Sverige är med i det avtalet?”

Man får andra svar om man utvecklar frågan till:

”Norge, Finland, Island och Danmark vill ingå i en överenskommelse att tillsammans minska köttkonsumtionen med 30% fram till 2020 för att minska klimatavtrycket. Om det blir så, tycker du att Sverige också ska ingå i överenskommelsen, eller tycker du inte det?”

Den senare frågeställningen kommer med största sannolikhet få fler positiva svar och man kan alltså få olika bilder av vad folk tycker beroende på hur man formulerar frågan, och vilka svarsalternativ man använder sig av.Ledande frågor och laddade ord:

Om du