MEDIERÅDGIVNING

Med rätt medierådgivning ökar du effekten av dina marknadsinvesteringar och får förståelse för mottagaren av dina budskap. Med  oss som oberoende partner får du tydlig information om synergierna mellan kanaler och hur du kan effektivisera dina medieinvesteringar.

Step by step

1

Utmaning

3

Gemensam framtagning av brief

4

 Implementering

Uppföljning

2

Utvärdering av

befintlig data

5

Marknadsstrategi

I en tydlig marknadsstrategi får du information om var ditt företags intäktspotential ligger och hur du ska agera för att ta del av den. Vi implementerar via workshop tillsammans med ansvariga områdeschefer för att nå uppsatta målsättningar.

 • Marknadsanalys

 • Konkurrensanalys

 • Kanalanalys

 • Målgruppsanalys

 • Försäljningsanalys

Medieplanering

Med tydlig data och klara insikter i botten blir din medieplanering mer pricksäker och effektiv. Våra analyser ger tydliga riktlinjer för vilka kanaler som passar just dig och ditt varumärke.

 • Brief

 • Målgruppsdefinition

 • Medievanor

 • Kanalvalsstrategi/taktik

 • Resursallokering

 • Uppföljning

Innehållsstrategi

Våra innehållsstrategier har sin utgångspunkt i analys av kanal, budskap och mottagare.
Öka din försäljning med pricksäkert content för din målgrupp.

 • Budskapsutvärdering

 • Mottagaranalys

 • Strategi/implementering

 • Övergripande kommunikationsstrategi

Med idéer baserade på kunskapsstyrd kreativitet får ni kampanjer som blir Både effektiva och tar plats