WE ARE

KNOWLEDGE

ANALYS

Med analys som grund skapas strategiska och taktiska beslutsunderlag.

Vi guidar er genom utmaningen att ta fram rätt data som hjälper er öka lönsamheten i ert företag. Med en rådgivande roll vid implementering av insikterna stöttar vi er för att nå satta KPI:er.

Step by step

Utmaning & Målsättning

3

 Analys

4

Insikter & Output

 Implementering

2

Definition av uppdrag
& frågeställningar 

5

1

Målgruppsanalys

Djupgående målgruppsanalyser med rätt parametrar ger ökad förståelse om dina konsumenter och deras behov.

Vi ger dig möjligheten att fokusera på vem din konsument är som person istället för kön och ålder. Då får du faktisk information om vad som gör din målgrupp unik och hur du ska kommunicera med dem.

Personas

Med personas får du ingående förståelse för vem konsumenten är, deras behov och beteenden. Det lägger grunden för användarcentrerad information och design.

Arbetet sammanfattas i en presentation/workshop som ger en tydlig bild av analys, personas, mediekonsumtion samt en övergripande action-plan som stöttar uppsatta KPI:er.

marknadsanalys

En relevant marknadsanalys är en grundförutsättning för en framgångsrik marknadsstrategi. Den görs på en specifik marknad, delmarknad eller segment för att identifiera affärsmöjligheter.

Vi tar fram en konkret analys som ger en relevant överblick på din marknad och dess utmaningar. Underlaget kan användas för företagsutveckling och nya affärsmöjligheter. Vi implementerar arbetet i en workshop som skapar förståelse för datan och hur man ska agera utifrån den.

Fler analyser

Vi gör en mängd olika analyser, bland annat:

  • Säljunderlag 

  • Branschanalys

  • Konkurrentanalys

  • Intäktspotentialanalys 

Please reload

Upptäck era möjligheter att utvecklas och öka era intäkter.

Vi hjälper dig ställa rätt frågor,

ta fram rätt analyser, tolka och implementera i din organisation för bästa resultat.